algemene voorwaarden | klachten | privacy

Voorwaarden praktijk

Algemene voorwaarden:

Bij ChiroMotion zijn er algemene voorwaarden van toepassing op alle aangeboden diensten. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Bij uw eerste aanmelding als patiënt ontvangt u hierover meer informatie en indien u vragen heeft kunt u deze stellen.

Privacy:

Bij het afnemen van de diensten bij ChiroMotion stemt u in met de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. Informatie over dit proces is te vinden in de privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en indien nodig om u te informeren. ChiroMotion deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doel van opslag of als er sprake is van een wettelijke uitzondering. Er wordt gestreefd om uw privacy te waarborgen en de gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De praktijk houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG en WGBO.

Klachtenprocedure:

Bij ChiroMotion doen wij ons best om u zo goed mogelijk en op een professionele manier te helpen. Als u niet tevreden bent over de dienstverlening, horen wij dit graag en kunt u ons telefonisch bereiken op 0436090057 of via info@chiromotion.nl. We zullen dan samen met u de klacht bespreken en zoeken naar een geschikte oplossing. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van onze beroepsvereniging (NCA). Meer informatie over de klachtenregeling van de NCA kunt u vinden op www.nca.nl

Disclaimer:

Wij streven ernaar om de website van ChiroMotion zo actueel mogelijk te houden. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de informatie op de website verouderd of onjuist is. Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Als u fouten of onjuistheden tegenkomt, waarderen wij het als u dit meldt via info@chiromotion.nl. Voor het gebruik van afbeeldingen en informatie van onze website is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

ChiroMotion teRug in beweging